Energie & Mediul inconjurator

Energie & Mediul inconjurator

Noi putem aduce experienta si know-how  in acest sector al industriei, pentru:

  • Constructia unei Centrale Electrice
  • Constructia de unitate de cogenerare si biomasa
  • Constructia de skid pentru tratarea apei
  • Constructia de statie de epurare
  • Constructia de instalatie de filtrare a prafului